Fitostabilizációs kísérleti parcellák

Kép forrása
DIFPOLMINE
Leírás szerzője
Feigl Viktória

A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia kidolgozásához laboratóriumi és kisparcellás szabadföldi kísérleteket végeztek. A laboratóriumi kísérletek alapján kémiai stabilizálószernek a vasreszeléket (97%-ban elemi vas, 1% mennyiségben) választottak, mivel a fő szennyezőanyag a területen az arzén volt. Növényként növénykeveréket választottak, mely a következő összetevőkből állt: füvek (46%), mivel összefüggő takarót képeznek és sűrű gyökérzettel rendelkeznek; leguminosae (32%), mert levegőből nitrogén megkötőtésére képesek; egyéb fajok (22%): esztétikai látványt javítják.

A szabadföldi kisparcellás kísérletek (5×20 m-es parcellák) során vizsgálták az átfolyó vizek minőségét és a növények által felvett fémtartalmakat. ez utóbbiak megfeleltek a takarmányozási célra felhasznált növényeknél megadott határértéknek (2 mg/kg As), ugyanakkor a növények felületén a kiülepedő por még nagy mennyiségű arzént tartalmazott.

Szerző által felhasznált források