Remediation of the la Combe du Saut minerals processing site

A salsigne-i aranybánya és a la combe du saut-i feldolgozó telep remediációja

Szerző:
BME ABÉT

La Combe du Saut (Salsigne) Európa egyik legnagyobb aranybánya telepe, mely Dél-Franciaországban található. A bányatelep 90 évig működött. A bányászati tevékenység arzénszennyezést okozott a talajban, altalajban és az Orbiel folyó vízében. 1999-ben a prefektus felkérte az ADEME-t (Francia Környezetvédelmi Felügyelőség) a telep felülvizsgálatára, a szennyeződés tanulmányozására és a kármentesítési javaslat kidolgozására. 2000-ben elkezdték a terület kármentesítését, amelynek folyamán sor került a hulladékok deponálására és ártalmatlanítására. A munkálatokat 2003 márciusában fejezték be. A DIFPOLMINE projekt (2003) a salsigne-i aranybánya bezárásához és teljes körű remediációjához kapcsolódik.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a területen tárolt nagy mennyiségű bányászati hulladék jelentős arzénszennyeződést okozott a talajban. A feltárások részletes információval szolgáltak a felszíni lefolyásból eredő hatásokról is. Ezek alapján évente közel 2,5 tonna arzénszennyezés került be az Orbiel folyó vizébe, melynek következtében a folyó vízének arzén koncentrációja a telephely alatti folyószakaszon 40-600 mg/l-re emelkedett, ami elsősorban az eróziós folyamatokra vezethető vissza. A felszíni lefolyás főleg szennyezett részecskék formájában szállítja az arzént, amelynek koncentrációja eléri a 40 mg/l-t. A szennyezett részecskék leülepedése arzén feldúsuláshoz vezet a mederüledékben. Az eróziós folyamat intenzitását a nagy esőzések fokozzák. A leírt területi sajátosságok alapján világossá vált, hogy a diffúz szennyeződés szabályozása az erózió-visszaszorítással és a vízgazdálkodási intézkedésekkel érhető el. Az erre irányuló - 15 millió EUR ráfordítást igénylő - kármentesítési projekt két munkafázist tartalmazott:

- 600 000 m3 mennyiségű szennyezett föld kitermelése és kapszulázása.

- talaj fitostabilizálása (növénytakaró) a felszíni víz irányába tartó szennyeződés terjedésének megakadályozására.

A DIFPOLMINE mintaprojekt keretében (A bányászati tevékenységből származó diffúz szennyeződés) történő fenti program munkafázisának megvalósításában az ADEME együttműködött az IRH Environment céggel, a Limburgs-i Egyetemi Központtal (Belgium) és a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetemmel. Ezt a projektet az Európai Bizottság „Élőkörnyezet” mintaprojektnek választotta ki 2002-ben. Mivel Európában az utóbbi évszázadokban intenzív bányászati tevékenység folyt, a projekt célja kimutatni, hogy a Salsigne telephelyen alkalmazott módszertan más esetekre is adaptálható.

Forrás

http://www.difpolmine.org/

Bertalan Zs.: Toxikus fémekkel szennyezett meddőanyag stabilizációja pernyével és mésszel, Diplomamunka, BME ABÉT, Budapest, 2009.