Talajvíz mintavétel

Kép forrása
Weprot Kft.
Leírás szerzője
Weprot Kft.

A vízmintavétel a helytől függően felszíni vagy mélységi lehet.

A felszíni vízmintákat a tisztító vagy a próbaszivattyúzás alatt, a víz teljes letisztulása után kell venni. A mintavétel előtt a kútban lévő vízoszlopot legalább háromszor le kell cserélni.

Kompresszorozással kitermelt víz nem alkalmas vizsgálatra. Optimális a búvárszivattyús illetve a gravitációs üzemelési mód.

A Vízmintát tisztára mosott, desztillált, majd a vizsgálandó vízzel háromszor átöblített, a laboratórium által előkészített edényekbe kell venni és tartósítással a laboratóriumba kell szállítani.

Mélységi vízmintát mechanikus vagy elektronikus működtetésű mélységi vízmintavevővel kell venni, legalább 1 liternyi mennyiségben, a beszűrőzött réteg mélységében.

Több szűrőzött réteg esetén - ha szükséges - a mintákat rétegenként és szelektáltan kell venni.

A mélységi vízmintavétel minden 200 m-nél mélyebb kút esetén kötelező, továbbá akkor, ha a felszíni vízminta laboratóriumi vizsgálatának eredménye (pl. acélcsöveknél 7,7 alatti pH és nagy vastartalom) szükségessé teszi.

Szerző által felhasznált források

MSZ 22116