Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térkép

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

Az Átnézetes Talajismeri Térképeken a talajtani és földhasználati viszonyokat együttesen ábrázolták. A földhasználati viszonyokat egyszerűsített formában adták meg megkülönböztetve a:

  • művelt területeket (szántó, gyümölcsös, rét-legelő),
  • időszakosan vízállásos, vízjárta területeket,
  • erdőket,
  • tavakat, nádasokat, folyóvizeket,
  • településeket.

A “növények gyökerei által kihasználható” talaj kémiai tulajdonságait foltra vonatkozóan színek segítségével, míg a fizikai talajtulajdonságait felületkitöltő mintázattal ábrázolták. A nyomtatott térképszelvényeken az adott foltra vonatkozó tápanyagtőkét és a talajvízmélységet a kódszámokkal (a foltban elhelyezett keretezett törtszámmal, “varázsnégyszög”) tüntették fel. A Kreybig módszer jellemzője, hogy a térképek talajfoltjaihoz egy reprezentatív és több további, az adott folton belül előforduló talajszelvény rendelődik. A szelvények együttesen az adott terület heterogenitásáról szolgáltatnak információt. Az adott foltban előforduló talajszelvényeket a felvételezési-, a kéziratos- és egyes nyomtatott szelvényeken térbelileg hűen ábrázolták, megkülönböztetve az adott területre jellemző és a foltonként megtalálható eltérő tulajdonságú talajszelvényeket. Azon talajszelvényeket, amelyből talajmintát vettek a laboratóriumi vizsgálatok céljából a felvételezési-, a kéziratos szelvényeken megkülönböztették.

Szerző által felhasznált források

http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/dktir_kreybig