Topográfiai térképszelvény

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A terepen a felvételezők a terepi munkára előkészített kasírozott topográfiai térképszelvényen bejelölték a talajfúrások helyét, jegyzőkönyvi azonosítóját és jellemzőit; megkülönböztetve az adott területre jellemző-, illetve az adott foltban még előforduló fúrásokat. Megkülönböztették még azon fúrásokat is, amelyeket a helyszínen megvizsgáltak, leírtak, illetve amelyeket a laboratóriumi vizsgálatokhoz megmintáztak.

Szerző által felhasznált források

http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/dktir_kreybig