Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térkép Magyarázó füzete

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A térképlapokhoz tartozó magyarázó füzetek tartalmazzák az adott terület részletes talajtani és környezeti jellemzését, illetve a térképszelvény területén feltárt talajszelvények felvételi és laboratóriumi jegyzőkönyveit.

Szerző által felhasznált források

http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/dktir_kreybig