Modernization of manure treatment at the pig farm in Mesterszállás

Mesterszállási sertéstelep trágyakezelésének korszerűsítése

Szerző:
Takó Szabolcs

Nagyüzemi állattartás során a nitrit, nitrát és foszfor komponensek koncentráltan keletkeznek. Ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek mind a talajra, mind a felszíni és felszín alatti vizekre. Ezek védelme érdekében történt a hígtrágyatároló medencék és a trágyadepó szigetelése. Az esetleges szennyezések nyomonkövetésére monitoring kúthálózattal történik. A sertéstelep rossz vízvezető képességű iszapos- agyagos területen fekszik. A telep és a hozzá kapcsolódó tárolók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletnek megfelelően 3. azaz kevésbé érzékeny területen fekszik.