Early medieval iron smelting thechnology using limonit ore

A gyepvasércek koraközépkori vasipari hasznosítása

Szerző:
Thiele Ádám

Ezt a e-tanfolyamot a Közlekedésmérnöki Kar hallgatója, Thiele Adam készítette, akinek mind  TDK munkája, mind diplomadolgozata ezt a témát dolgozza fel.

A gyepvasércek olyan felszíni vagy felszínközeli vasércek, melyeket  már az Árpád-kortól hasznosítottak, ezzel egy sor érdekes kultúrtörténeti és ipartörténeti nyomot hagytak Magyarországon.

Forrás

[1] Gömöri János: Az Avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában, Sopron, 2000, Kiadja a Soproni Múzeum Régészeti Gyűjteménye és az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága
[2] Kanász Tamás: A bucavas gyártására irányuló kísérletek eredményeinek bemutatása (TDK dolgozat), 2005
[3] Heckenast-Nováki-Vastagh-Zoltay: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban (A honfoglalástól a XIII. század közepéig), Akadémia Kiadó, Bp. 1968.
[4] Thiele Ádám: A bucavas koraközépkori előállításának korhű gyártástechnológiája a korszerű anyagtudomány tükrében (TDK dolgozat), 2009