Ezekben az anyagban a vegyi anyagok és tevékenységek KAJ-számát adjuk meg vegyületcsoportonként, ABC sorendben és a kibocsátó technológia szerint csoportosítva. 

A KAJ-szám a vegyi anyagok és veszélyes kibocsátásokat környezetvédelmi anyagazonosító jele, Magyarországon ezt a hatjegyű számkódot kell a bejelentési procedúráknál alkalmazni.

A felszíni vizek minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a  27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet írja elő a követelményeket.

A felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével kapcsolatos éves adatszolgáltatáshoz a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 16. § (1) bekezdése értelmében elkészítendő éves jelentéshez (FAVI) is a KAJ-számokat kell használni.