1 - 1 / 1 megjelenítése
Basic environmental knowledge on plants and animals

Növényekre és állatokra vonatkozó tudományos ismeretek

Szerző:
Gruiz Katalin
1 - 1 / 1 megjelenítése

Az "növények és az állatok" az ember és a mikroorganizmusok mellett (velük külön oszlopban foglalkozunk) az ökoszisztéma két domináns élőlénycsoportja, a  biológia és ökológia, valamint a természetvédelem hagyományos célszervezetei. A környezetmenedzsment keretében mint a környezet aktív részét és használóit tárgyaljuk a növényeket és az állatokat.  Ilyen összefüggésben a növények és az állatok a környezeti ártalmaknak kitett "receptorok", egyszersmind egyes környezeti problémák okozói is, bár ez utóbbiban nem közelítik meg az embert.

A környezeti kockázat szempontjából fontos tényező, hogy az ökoszisztémának milyen az állapota, sűrűsége, összetétele, mennyire érzékeny, milyen kapcsolatban áll, milyen módon használja a környezetet.  Az ökoszisztéma többi elemével való kölcsönhatás is fontos tényező, a táplálékláncok, az együttműködések és az ellenségeskedések.

A növények és állatok, a Föld, a földi ökoszisztéma, a környezeti elemek fő használói, többszörösen veszélyeztetettek az emberi tevékenység által: egyrészt közvetlenül (erdőirtás, fajok kipusztítása, ökológiai egyensúlyok felborítása, invazív fajok behurcolása, stb.), másrészt közvetetten, az ember által elszennyezett környezeten keresztül, amikor a környezetbe került vegyi anyagok és egyéb káros hatású ágensek (hő, fény, sugárzás, stb.) károsítják az ökoszisztémák természetes egyensúlyát, pusztítják az érzékenyebb ökoszisztéma-tagokat.

A növények és az állatok az emberhez hasonlóan ki vanna téve a környezeti ártalmaknak, a szennyzettségnek és a globális kockázatoknak.  Az emberhez képest azért vannak még inkább kitéve  a szennyezett környezet káros hatásainak, mert ők teljes szervezetükkel, teljes testfelületükkel, gyökerükkel, bőrükkel, szőrzetükkel, mi több belső felületeikkel, pl. kopolyúikkal, bélrendszerükkel (giliszta) érintkeznek a környezettel a környezeti elemekkel, azok fizikai fázisaival, a levegővel, a víttel és atalajjal, abban élnek, abból táplálkoznak. A hulladékot sem tudják megkülönböztetni a környezet használható részeitől, számukra az is élelem, építőanyag, szerves része az élőhelynek. A növényeknek és állatoknak nincs kitakarítható, lemosható, kiporszívózható lakásuk, légkondicionáló készülékük, pollenszűrős autójuk, nincs ruhájuk, főleg nincs védőruházatuk, fürdőszerük sincs, amivel némiképpen meg tudnák védeni magukat. És a biológiai védekező rendszerük, az immunrendszerük sem olyan fejlett, mint az emberé.

Mindebből adódik, hogy a növények és állatok környezeti veszélyeztetettsége igen nagy, amit a veszélyeztetett, kipusztuló, vagy már ki is pusztult fajok száma is mutat.

A növényi és állati fajok szempontjából különösen fontos a természetes és a mesterséges ökoszisztémák megkülönböztetése, mert a természetes körülmények között vagy az agrárökoszisztémákban élő növények és állatok egészsége, környezeti kockázatai nagyon eltérőek lehetnek, főleg, ami az emberrel való kölcsönhatást illeti.