Aerob heterotróf telepképző sejtszám vörösiszapban és vörösiszappal szennyezett talajban

Kép forrása
BME ABÉT
Leírás szerzője
Feigl Viktória

A talaj általános állapotára ad felvilágosítást az aerob heterotróf mikroorganizmusok száma a talajban. Ajka térségében vörösiszappal elárasztott talajok mikroorganizmus-számát húslé, illetve maláta tartalmú táptalajon kinövő telepek száma alapján hatrozzuk meg. A talajszuszpenzió hígitásait (koncentrációsorát) Petri-csészékbe adagolt agaros táptalajra oltottuk a tápagar megszilárdulása után. A kifejlődött telepeket 48 óra elteltével megszámoljuk, majd visszaszámítjuk az eredeti talajra. A telepszám különbségeiből azt állapítjuk meg, hogy a szennyeződés befolyásolja-e a talajban élő mikroorganizmusok számát. A vörösiszappal elársztott talajokat el nem árasztott, un. referencia talajokhoz viszonyítva és az elárasztott talajok alsóbb, érintetlen rétegeihez viszonyítva értékeljük.

A módszer részletes leírása itt.

Szerző által felhasznált források

Gruiz K., Horváth B., Molnár M.: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001.