Özönnövények

Kép forrása
http://aranyosfodorka.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
Leírás szerzője
Tolner Mária

Özönnövények

Inváziós- vagy özönnövények olyan, hazánkban nem őshonos növényfajok, melyek az emberi kultúrából kiszabadulva tömegesen terjednek és hatékonyabb növekedésük révén az elfoglalt új élőhelyekről az eredeti, rendszerint őshonos növénytakaró alkotóit kiszorítják. Eredetükre nézve lehetnek véletlenül behurcolt növények, de vannak "kultúrszökevények" is szép számmal, melyeket az ember termesztés céljából hozott be. Az emberi kultúra által alaposan átformált tájban a szigetszerűen fennmaradt természetközeli növénytakaróban komoly veszélyt jelentenek az inváziós növényfajok.

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L., syn: Ambrosia elatior L., írtása kötelező!),

íva, parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia, észak-amerikai eredetű jövevény, szaporább és veszélyesebb allergén növény, mint rokona, a parlagfű),

zöld juhar (Acer negundo, ártéri ligeterdők),

bálványfa (népi nevén ecetfa, Ailanthus altissima, száraz és nedves erdők, gyepek),

kanadai és magas aranyvessző (Solidago canadensis, S. gigantea, száraz és nedves gyepek, másodlagos gyepek, erdők),

 selyemkóró (Asclepias syriaca, természetközeli és rontott szárazgyepek),

amerikai szőlőfajok (Vitis spp., ártéri ligeterdők),

japánkeserűfű-fajok (Fallopia sectio Reynoutria, ártéri és patakparti erdők, nedves gyepek, útszegélyek),

akác (Robinia pseudo-acacia, nedves és száraz erdők, gyepek),

amerikai kőrisek (főként a Fraxinus pennsylvanica és F. americana, ártéri és patakparti erdők),

bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera Royle),

gyalogakác (Amorpha fruticosa L.),

kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev., érintése az ember számára akár veszélyes is lehet, ugyanis égési sérülésre hasonlító tüneteket okozhat)

amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca americana),

kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta),

kései meggy (Prunus serotina Ehrh.),

keskenylevelű ezüstfa (népi nevén olajfűz, Elaeanus angustifolia),

átoktüske (Cenchrus incertus MA CURTIS)

Szerző által felhasznált források

http://www.terebess.hu/tiszaorveny/vadon/ozon.html