Hazard Assessment of wastes

Kép forrása
http://www.geonsystem.hu/letoltes/hulladekelhelyezes.pdf
Leírás szerzője
Weprot Kft.

Ha a veszélyes hulladék vizsgálata az ártalmatlanítási technológia kifejlesztésére irányul, vagy azt akarjuk megállapítani, hogy a hulladék egy adott technológiával feldolgozható-e, akkor az adott technológia megadja, milyen komponenseket kell meghatározni. Ezek a komponensek legtöbbször a nehézfémek, olajtartalom, PAH vagy PCB tartalom, esetleg valamely egyéb alkotó. A hulladék elégetése esetén fontos pl. a hulladék klórtartalma is, mert ez az égetés során sósavvá alakulva légszennyezést okozhat.

Ha a vizsgálatokat a hulladék minősitése céljából végezzük, akkor az ezt szabályozó 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet megadja, hogy milyen fizikai és kémiai vizsgálatokat kell elvégeznünk a veszélyes hulladékból. Ezek az alábbiak:

 • pH
 • KOI
 • szárazanyag tartalom
 • lobbanáspont
 • vezetőképesség
 • fémionok (háromféle kivonatból)
 • szemcseméret eloszlás
 • anionok
 • szervesanyag tartalom
 • olajtartalom meghatározás (SZOE)
 • PAH tartalom
 • PCB tartalom

A fizikai és kémiai vizsgálatok mellett a veszélyes hulladékok minősítése során a rendeletben meghatározott esetekben el kell végezni az

 • ökotoxikológiai (pl. daphnia teszt, csiranövény teszt, vagy hal teszt),
 • toxicitási ( pl. egér teszt),
 • mutagenitás és
 • mikrobiológiai (fertőzőképességi) vizsgáltokat.

 

Szerző által felhasznált források

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről