Ipari víz

Kép forrása
http://www.compackbau.hu/csuszozsalurefkep.html
Leírás szerzője
GK

A csatolt tananyag részletes információt ad az ipari vizek fajtáiról, használatáról, a minőségi követelményekről és a kezelési módokról.

Az ipari termelésben közvetlenül a termelési folyamatban, vagy segédanyagként igen sokféle célra használják a vizet. A mennyiségi és a minőségi vízigények a termelési céltól és az alkalmazott gyártástechnológiáktól, a használat típusától függenek. Ennek megfelelően vannak nagy és közepes vízmennyiséget igénylő, illetve nem vízigényes termelési technológiák, illetve üzemek.

Az üzemek teljes technológiai vízigénye, frissvíz igénye és ehhez kapcsolódóan a kibocsátott szennyvíz mennyisége számos tényezőtől függ, mint pl.

- az ipari termékek fajtái és az alkalmazott technológiák,

- a termelés volumene, valamint felhasznált nyers- és segédanyagai,

- az ipari-üzemi vízgazdálkodás elvei és szemlélete.

Az ipari termelési folyamatban felhasznált vizek, az un. "ipari vizek" minősége is igen tág határok között mozoghat. Az ipari víz elnevezés nem vízminőséget jelöl, hanem a felhasználás célját határozza meg. A közvetlen gyártási célokra használt vizekkel szemben támasztott követelmények nem tárgyalhatók általánosságban. Aszerint, hogy milyen kémiai reakcióban, vagy műveletben szerepel a víz - mint komponens, vagy mint közeg változnak a minőségi követelmények. Az ipari vizek minőségi igényeinek megállapítására tehát a víz használatának célját és körülményeit, valamint a vízhasználó berendezések típusát, szerkezeti kialakítását kell gondosan megvizsgálni.

A szolgáltatott víz minőségének mindig azonosnak kell lennie, ugyanis már csekély minőségváltozás is súlyos gyártási, üzemeltetési problémákat okozhat egy adott vízminőségre beállított technológia alkalmazása során.

Általános követelmény, hogy az ipari víz ne tartalmazzon:

- biológiai eredetű, illetve biológiai folyamatokat elősegítő anyagokat

(mikroorganizmusok, tápanyag)

- színeződést eredményező komponenseket (pl. vas, mangán)

- lerakódást okozó vegyületeket (karbonát-keménység)

- korróziót elősegítő anyagokat (egyes anionok, agresszív szénsav).

Az ipari víz követelményeit minden ipari technológia minden egyes vízhasználó helyére külön-külön adatsorral lehet csak megadni. Ezek között szerepelnek az ivóvízével azonos, illetve annál lényegesen enyhébb, vagy szigorúbb minőségi paraméterek is.

Az ipari vízhasználatok minőségi igényei szerint a felhasználás főbb csoportjai:

- hűtővizek,

- ivóvíz és élelmiszeripari víz,

- technológiai "finomvizek"

- egyéb ipari vizek.

Az általuk megkívánt minőségű vizet fizikai és kémiai előkészítő műveletek sorozatával lehet előállítani.

A legfontoabb ipari vízhasználatok:

HŰTŐVÍZ

A legtöbb vizet az ipar hűtésre használja avillamosenergia-ipar, vegyipar, kohászat. A hűtővizek az ipar összes vízigényének 80—95%-át képviselik.

A hűtővizek min-ségi igényei a hűtendő anyagok hőfokától, a hűtés módjától, valamint a h3t- elemek és a hűtőrendszer kialakításától függ.

Frissvizes hűtésnél a hűtővizet csak egyszer használják, ehhez folyókból, tavakból veszik, és ugyanoda vezetik vissza. Ez a felhasználás nem igényel különösebb előkészítést.

A nagyobb volumenű visszahűtéses rendszernél a hűtővíz körfolyamatban van. A felmelegedett vizet hűtőtoronyban, hűtőtóban visszah3tik és újból felhasználják. Ilyenkor a víz sótartalmának, keménységének, az oldott gázok, valamint az organikus és biológiai szennyeződések mennyiségét kell megfelelő értéken tartani.

A sókoncentrációt a párolgási veszteségek miatt betöményedett víz egy részének elvezetésével, és frissvíz pótlással lehet a telítettség alatt tartani. A karbonát keménységből a felmelegedés hatására kiváló vízkő pedig a hűtőfelületek hőátadását nagy mértékben lerontja. Ugyancsak a hőcsere szempontjából fontos, hogy a hűtővíz ne tartalmazzon lebegő anyagokat, amelyek szintén lerakódhatnak, vagy dugulást okozhatnak. A vízhűtő tornyokban nagyon kedvezőek a körülmények az algák és egyéb mikroorganizmusok kifejlődésére, amelyek rontják a minőséget és üzemzavarhoz is vezethetnek. Fontos követelmény, hogy a hűtvíz ne tartalmazzon szabad ásványi savakat, agresszív szén-dioxidot, szabad klórt, sok kloridot, szulfátot és pH-értéke lehetőleg ne haladja meg a 9,5-et.

ÉLELMISZERIPARI VIZEK

Az élelmiszeriparban a víz felhasználása igen sokrét3. JelentŐs mennyisége a felhasznált nyersanyaggal együtt a termék szerves része, de a különböző technológiai folyamatokban mosó- és öblítővízként, vagy szállító közegként is felhasználják.

A technológiai folyamat sajátosságaitól és a felhasználástól függően különbözőek a vízminőséggel szemben támasztott követelmények. Alapvető az ivóvíz minőség (MSz 450),sőt egyes területeken bizonyos komponensekre szigorúbbak a határértékek.

A vízhasználat szempontjából jelentős élelmiszeriparok:

  • konzervipar
  • cukorgyártás
  • sörgyártás.

TECHNOLÓGIAI FINOMVIZEK

A kazántápvizek és a technológiai finomvizek mennyisége az összes ipari vízigénynek mindössze 1—2%-a. A minőségi követelményei azonban lényegesen szigorúbbak bármely vízfelhasználás kritériumainál.A kazántápvízzel szemben támasztott minőségi igények a kazánok, turbinák és gőzfelhasználók műszaki paramétereitől függően változnak.

A technológiai finomvizek megkövetelt minősége az erőművi kazánokéval közel azonos. Az erőművek korszerű, nagynyomású kazánjai, valamint a műszerő és elektronikai ipar általigényelt szuper- és hipervizek (majdnem tiszta H2O) előállítása komoly követelményeket támasztanak a vízelőkészítéssel szemben.

Finomvizek leggyakoribb fajtája a tápvíz, kazánvíz.

 

 

Szerző által felhasznált források

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/140-170oldal.pdf

http://www.vkkt.bme.hu/feltoltesek/2012/01/ipari_viz.pdf

Csatolt pdf