Geoelektromos kutatómódszerek

Kép forrása
http://www.geovision.com/methods.php
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A Geoelektromos kutatómódszerek a természetes eredetű elektromágneses hullámok, a geokémiai okokra visszavezethető természetes potenciálkülönbségek, az egyenáramú gerjesztéssel létrehozott feszültségkülönbségek és a legkülönbözőbb váltóáramú gerjesztés hatására a felszínen kialakuló elektromágneses tér méréseit fedik le. A mérések eredményeként meghatározható a felszínközeli kőzetek elektromos fajlagos ellenállása (kép), és a hozzátartozó mélység, amelyekből következtethetünk a földtani felépítésre is. A kőzetek fajlagos ellenállása, dielektromos állandója és mágneses szuszceptibilitása alapján a módszer lehetőséget nyújt egyes szennyezések felkutatására és lehatárolására is, mivel a pórusvízbe, talajvízbe jutott szennyezőanyagok megváltoztatják a környezet geoelektromos paramétereit is. A geoelektromos eredményeket az alkalmazott módszer függvényében különböző jellegű szelvények és anomália térképek formájában ábrázolják. A kutatások során vizsgálható erőtér egyen- és váltóáramú lehet.

Szerző által felhasznált források

http://www.geovision.com/methods.php

Kis Károly: Általános geofizikai alapismeretek, Eötvös Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-463-542-3

Pethő Gábor, Nagy Péter (2011) Geofizika alapjai, Digitális Egyetem http://meip.x5.hu/files/1574 megtekintés 2012.06.11.

Szűcs István: Fizikai módszerek a Föld megismerésében: a geofizika tudománya, Földtudományi Alapismeretek 19. fejezet. http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/book.html. Megtekintés: 2012. június 8.