Hazardous waste

Veszélyes hulladékok

Szerző:
KÖRINFO

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

 

A veszélyes hulladékaz egészségre és a környezetre nézve kockázatot jelentő anyagok, amelyek maguk vagy összetevői a következő tulajdonságok, főbb veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkeznek: robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló vagy izgató, ártalmas, mérgező, karcinogén, maró, fertőző, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, mutagén, környezetre (ökoszisztémára) veszélyes.

A 16/2001. (VII. 18.) hulladékok jegyzékéről szóló KöM rendeletben felsorolt hatszámjegyű, úgynevezett EWC kóddal jellemzett hulladékok közül a (*)-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot jelölnek.

Veszélyes hulladékok szállítása a veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabályok [38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és Mellékletének belföldi alkalmazásáról, a 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról.] előírásai szerint végezhető Magyarországon.

Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek „SZ”, illetve „K” kísérőjegyeket kell használni.

A hulladékok veszélyességi kategóriái az alábbiak:

 • H1 Robbanó
 • H2 Oxidáló
 • H3-A Tűzveszélyes
 • H3-B Kevéssé tűzveszélyes
 • H4 Izgató, irritáló
 • H5 Ártalmas (25%)
 • H6 Mérgező (3%) és nagyon mérgező (0,1%)
 • H7 Karcinogén (3. osztályú) és erősen karcinogén (1. vagy 2. osztályú)
 • H8 Maró (5%) és erősen maró (1%)
 • H9 Fertőző
 • H10 Reprodukciót gátló (5%) erősen gátló (0,5%)
 • H11 Mutagén (5%), erősen mutagén (1%)
 • H12 Gázokat fejleszt
 • H13 Bomlásterméke veszélyes
 • H14 Környezetre veszélyes
 • H15 Kimosódása várható
Forrás

MOKKA Lexikon: veszélyes hulladék