Akril-amid

Akrilamid

Szerző:
Capras Viktor

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Akrilamid

prop-2-enamide (EPA) 

Vegyületcsoport

Monomerek, és egyéb vegyipari köztestermékek (EPA)

CAS szám

79-06-1  (EPA)

Molekulaképlet

3 H 5 NO (EPA)

Szerkezeti képlet

 

Megjelenés

Pihe-szerű fehér kristályok (EPA)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terül

Poliakrilamid polimerek termelés 90%
Vegyi köztitermékek gyártása 9%

Egyéb felhasználás 1% (EPA)

Elsődleges hatás

Az anyag irritálja/izgatja a szemet a bõrt és a légzõrendszert.

Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. (EPA)

Mellékhatások

Az anyag hatással lehet az idegrendszerre, okozhat perifériás idegkárosodást.

Az anyag valószínűleg emberi rákkeltõ.

Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat emberben (EPA)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

71,08 g mol -1 (EPA)

Sűrűség

1,122 g / cm 3 (EPA)

Olvadáspont

84,5 ° C, 358 K, 184 ° F (Wikipedia)

Forráspont

125 ° C (Material Safety Data Sheet (MSDS))

Gőznyomás

7x10-3 Torr (EPA)

Vízoldhatóság

25°C-on: 204 g/100 ml (EPA)

Stabilitás

Instabil. Ne melegítse 50 °C felé. Robbanásveszélyes. Nem kompatibilis savakkal, lúgokkal, oxidálószerekkel, redukáló szerekkel, vassal és a sóival, rézzel, alumíniummal, sárgarézzel, szabad gyökök képzőkkel. Levegőre érzékeny. Higroszkópos. (MSDS)

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

302 x 10-10 atm-m3/mol (EPA)

Kow

log Kow: -0,67 (EPA)

Koc  [l/kg] 

Nincs jelentős adszorpció (EPA)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

logBCF halakban: 0,86–1,12 (EPA)
Alacsony biokoncentrációs potenciál (EPA).

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotokémiai úton a felezési idő 6,6 óra (EPA)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Aerob talajokban, a vegyi anyag 74−94% lebomlik 14 nap alatt, míg elmocsarasodott, anaerob talajban 64−89%-a lebomlik 14 nap alatt (EPA). Attól függően, milyen a talaj típusa, a becsült felezési idő tartománya 21−36 óra. (EPA)
A vérből a vizelettel távozik legnagyobb mértékben glutationhoz kötődve. 7 nap alatt közel 90%-os a kiürülés. (EPA)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

megengedett expozíciós határérték (PEL) 0,3 mg/m3 (EPA)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

US EPA (1985) atöbb halfajra közöl  LC50 értéket, köztük: Carassius auratus (aranyhal), Rasbora heteromorpha (harlekin hal), és a Poecilia reticulata (guppi). Áramló vízben LC50 értékek: 460 mg/L, 250 mg/L, és 130 mg/L  harlekin halakkal mérve 24 órás, 48 órás, és a 96-órás tesztek esetében. A statikus 24-órás és 96-órás LC50 értékek az aranyhalnál 460 mg/L és 160 mg/L (EPA)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

A 7 napos LC50 érték a guppiknál körülbelül 35 mg/L. A 24 órás LC50 Daphnia magna (víz bolha, az első stádiumú) a 230 mg/L (EPA)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

A 150−300 mg/kg koncentráció mellett nincs akut hatás. (EPA)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Neurotoxin: károsítja a neuronokat és vázizom gyengeséget okoz (BIOINFO)
Kimutatott rákkeltő hatása van egereken végzett kisérletek alapján (BIOINFO)
Még nem bizonyított emberi rákkeltő de növeli a hasnyálmirigy tumorok előfordulási gyakoriságának számát (BIOINFO)
Egerekre bördaganatkeltő hatása van [BIOINFO]
Egerekre a LOAEL 4−5 mg/testtömeg kilogramm [OEHHA]

Növelheti tumor előfordulásának valószínűségét és csökkentheti a hím nemzőképességét, a patkány kísérletek alapján (EPA)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A májban, az agyban, és a bőrben azonosították. A patkánykísérletben orálisan bevitt adag 60%-a megjelenik a vizeletben 3 nap alatt. 71% volt kimutatható vizeletből és 6% székletből 7 nap elteltével.  (EPA)

Endokrin rendszert károsító

Hasnyál mirigy rákos elváltozásának előfordulása nagyobb a az akrilamidnak kitett dolgozók között de ok-okozati összefüggést még nem sikerült bizonyítani (BIOINFO)

Immunrendszert károsító

Közvetlen az immunrendszerre való káros hatásáról nincs pozitív bizonyíték.

Szövetkárosító

Bőr és kötőszövet izgató hatású. Belső szövet sérülése esetén ödémát okoz. (EPA)

Mutagén

Az akrilamid kromoszómaaberrációt okoz (EPA)

Karcinogén

EPA-B2, várhatóan emberi rákkeltő

IARC 2B, lehetséges emberi rákkeltő (EPA)

Reprotoxikus, teratogén

Nincs nformáció emberre. Patkány- és madárkísérletek alapján nincs hatása (EPA)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Irritálja/izgatja a bőrt és a légúti traktust

Patkányok orális LD50 értékei 159 mg/kg és 300 mg/kg közötti tartományba estek. (EPA)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

Patkányok kaptak 0,05; 0,2; 1;  5 és 20 mg/ttkg/nap ivóvízben 92−93 napig. Károsodott a zsírszövet, csökkent a máj mérete, besötétedett a vese, tüdő foltos és sorvadt lett, a húgyhólyag és a gyomor felpuffadt, csökkent a hematokrit, és a vörösvértest koncentráció. (EPA)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

Forrás

EPA: US Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/chemfact/s_acryla.txt 

MSDS: Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
 http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF00/icsc0091_HUN.PDF, © IPCS, CEC 1999

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylamide

HSBD: Hazardous Substances Data Bank: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~jrsS3P:1

OEHHA: www.oehha.org/prop65/CRNR_notices/pdf_zip/MADL022610.pdf

BIOINFO: http://lib.bioinfo.pl/meid:244514