Alga növekedés-gátlási teszt, OECD teszt No. 201

Szerző:
BME ABÉT

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

OECD Test No. 201: Alga, Growth Inhibition test (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals)

Az OECD alga növekedés-gátláson alapuló teszt (OECD Test No. 201) édesvízi egysejtű alga és/vagy cianobaktériumok növekedésének gátlását vizsgálja vegyi anyagok hatására. Az exponenciális növekedési fázisban lévő algatenyészetet tesszük ki a vegyi anyag hatásának szakaszos kultúrában, 72 órán keresztül.

Tesztorganizmusként alkalmazható algafajok:
Pseudokirchneriella subcapitata
(korábbi nevén Selenastrum capricornutum)
Desmodesmus subspicatus
(korábbi nevén Scenedesmus subspicatus)

 Az eljárás során a tesztelendő vegyi anyag különböző koncentrációjú oldatainak hatását vizsgáljuk az algatenyészetek növekedésére, minimum öttagú hígítási sorban, 3–3 párhuzamossal minden koncentrációban. A teszt során folyamatos megvilágítás szükséges 60–120 µEm-2s-1 intenzitású fluoreszcens fénnyel.

Az algatenyészet sejtkoncentrációját naponta kell mérni; a számlálás történhet mikroszkópos sejtszámlálással, vagy elektronikus részecskeszámlálóval, esetleg optikai denzitás mérésével vagy klorofill-tartalom alapján.

Az értékelés során vegyi anyag különböző koncentrációinál mért növekedést viszonyítjuk a kontroll csoportban mért növekedés átlagához.

A teszt végpontja a növekedési sebesség gátlása, illetve meghatározható az 50 %-os gátlást okozó vegyi anyag koncentráció (EC50), továbbá statisztikailag megállapítható a legnagyobb koncentráció, amelynek még nincs megfigyelhető hatása (NOEC), és az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető (LOEC).