Aerob/anaerob test

A légzési lánc enzimjeit célzó mikrobiológiai vizsgálatok

Szerző:
KÖRINFO

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

Oxidázteszt: a Gram-negatív baktériumok közötti differenciálásnál jelentős. Tiszta tenyészetek vizsgálatánál tárgylemezre helyezett szűrőpapírcsíkra oxidázreagenst cseppentünk és a tenyészetből kacsnyi mennyiséget a reagenssel nedvesített részre viszünk. Pozitív reakció esetén piros színeződés keletkezik kb. 20 s-on belül. A reakciót vasnyomok katalizálják, így vas (vér) tartalmú tápközegek nem használhatók.

Benzidinteszt: vas-porfirin-vegyületek kimutatására alkalmas. A mikrobiológiai gyakorlat elsősorban a kataláz-pozitív tulajdonság eldöntésére használja kétes esetekben. Vas-porfirin-vegyületek jelenléte esetén a reagens mélykék vagy mélyzöld színűvé válik.

Katalázteszt: a kataláz enzim jelenlétére, vagy hiányára következtethetünk ezzel a teszttel. Az aerob mikroorganizmusok általában kataláz pozitívak, az obligát anaerobok kataláz-negatívak. Ezt tartjuk az obligát anaerobizmus egyik okának, hiszen kataláz enzim hiányában a levegő oxigénje sejtméreg. A pozitív reakció esetében gázképződés tapasztalható, mely a peroxidáz által felszabadított O2-re utal.

Peroxidázteszt: peroxidáz enzim jelenlétének kimutatására szolgál. A peroxidázok rendszerint szerves anyagokat oxidáló olyan oxidatív enzimek, amelyek a szerves anyagok eloxidálása során hidrogén-peroxidra viszik át az elektronpárt és a protont. A peroxidázteszt-oldat hatására a peroxidáztartalmú anyagok kék színűvé válnak a reagens hatására.

Nitrátredukció vizsgálata: egyes fakultaítv anaerob baktériumok anaerob légzésük során nitrátot használnak fel hidrogén akceptorként. Ebben a folyamatban nitrit halmozódik fel.  A nitrát redukció kimutatására a vizsgált baktériumot káliumnitrátot tartalmazó tápoldatba oltjuk és 25 órás inkubáció után a nitrit kimutatására Griess-Ilosvay reagenst adagolunk. Nitrit jelenléte esetén piros színeződés lép fel.


Forrás

dr. Horváth Sándor: Mikrobiológiai praktikum, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980

BME Vegyészmérnöki Kar Tanszéki Munkaközösség (1993) Ipari mikrobiológiai gyakorlatok, (Szerkesztő: Puskás, A.) Műegyetemi Kiadó, Budapest