Dyes

Rögzített mikroorganizmusok egyszerű színezése mikroszkópos vizsgálathoz

Szerző:
KÖRINFO

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

A sejtek színezésének lényege az, hogy az aránylag híg színező oldatból a sejt plazmája vagy egyes tartalmi részek a színező anyagot felveszik illetve kumulálják és ezáltal jobban tanulmányozhatóvá válnak, mint egyszerű vizes készítményben.

A szinezőanyag megkötésének több oka lehet:

- Kémiai kapcsolódás a sejt egyes részeinek anyaga és a színező vegyület közt.

- Elekrosztatikai kapcsolódás a színező anionok vagy kationok és a sejt elektroadszorpcióra képes részei között.

- A színező anyagok jobban oldódhatnak a sejt egyes részeiben, mint a színezék eredeti oldószerében.

A mikrobiológiában használatos színezőanyagokat színkeltés szempontjából két csoportra oszthatjuk. A diakróm anyagok az áteső fehér fényből bizonyos hullámhosszú tartományt abszorbeálnak és így színesnek tűnnek. A fluorokróm anyagok adott hullámhosszon besugározva másodlagos sugárzással színes fényt bocsátanak ki.

A mikroorganizmusok egyszerű színezésének lépései: kikenés, szárítás, rögzítés, színezés és mosás.

Kikenés: zsírtalanított tárgylemezre egy csepp vizet juttatunk és ebben kb. 10 mm átmérőjű körterületen szuszpendáljuk a vizsgálandó sejteket.

Szárítás: a vízcseppet szabad levegőn v. szárítópadkán óvatosan melegítve beszárítjuk.

Rögzítés: a sejt helyhezkötését, lemosódás elleni védelmét szolgálja, több kivitelezési módja is van. Leggyakrabban alkalmazott változata a hővel való rögzítés. Ennél a beszárított preparátumot tartalmazó tárgylemezt a bekent felét tartva lángon háromszor áthúzzuk úgy, hogy egy alkalommal kb. 1 másodpercig legyen a lemez a lángban. Ekkor a sejtfehérjék kicsapódnak és a lemezhez ragadnak. 

Kíméletesebb az alkohollal történő rögzítés. Ennél a beszárított foltot három percig metanollal, majd 2-10 percig absz. alkohollal, vagy absz. alkohol és etiléter 1:1 arányú elegyével kezelve az eredeti struktúrát jobban megőrző sejtekhez jutunk.

Színezés: töményebb oldat gyorsabban, színez, de kevésbé kontrasztos képet ad. A színezést úgy végezzük, hogy a színezőoldatot a beszárított, rögzített foltra cseppentjük és általában 1-10 percig hagyjuk rajta. Melegítés elősegíti a színezék felvételét, de vigyázni kell arra, hogy a színezőoldat ne párolódjon be. A felesleges, vizsgálódást zavaró színezéket mosással eltávolíthatjuk.

Mosás után a felesleges vizet itatóspapírral eltávolítjuk.

Forrás

BME Vegyészmérnöki Kar Tanszéki Munkaközösség (1993) Ipari mikrobiológiai gyakorlatok, (Szerkesztő: Puskás, A.) Műegyetemi Kiadó, Budapest