http://imghost.indiamart.com/data/2/5/MY-396316/solvents_250x250.jpg

Oldószerek

Szerző:
BME-ABÉT

Az oldószer általános értelemben folyékony vagy gázhalmazállapotú elegyeknek az a része, amely nagyobb mennyiségben van jelen a többihez képest. Az oldószer lehet folyadék vagy gáz, mely oldhat szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagot, ami által oldat keletkezik.
A gyakorlatban olyan folyadékokat értünk alattuk, melyek több anyagot is jól oldanak és viszonylag könnyen és olcsón beszerezhetőek, alacsony forráspontjuk miatt könnyen elpárologtathatóak, ledesztillálhatóak. Legtöbbjük színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Legelterjedtebb oldószer a víz.
Szervetlen oldószerek a savak és a lúgok.
A szerves oldószerek között kémiailag igen eltérő vegyületek lehetnek, így szénhidrogének, nyílt láncúak (pl. hexán) és gyűrűsek (pl. ciklohexánhexán) és aromások, (pl. benzol és származékai) alkoholok, acetonok, éterek, észterek, klórozott alifás és aromás szénhidrogének, stb. A szerves oldószereket polaritásuk alapján is meg szokták különböztetni: poláros, apoláros.
A szerves oldószerek között jó néhány veszélyes anyag van: tűz- és robbanásveszélyes, maró, toxikus, mutagán és reprotoxikus anyagok.
Legismeretebb nem ipari használataik: száraztisztítás, melyhez tetraklóretilént vagy perklóretilént használnak, a festékek hígításához toluolt vagy terpentint, a körömlakk lemosásához acetont vagy etilacetátot, folttisztításhoz hexánt vagy petrolétert, parfümümanyagok oldásához alkoholt, stb.
Az iparban a gyógyszeripar, a szerves vegyipar, a polimeripar és a növényvédőszergyártás fogyasztja a legtöbb oldószert. 2005-ben 17,9 millió tonna volt a világ oldószerhasználata.

A legismertebb oldószerek képlete, forráspontja, dielektromos állandója és sűrűsége:

Oldószer

Képlet

Forráspont

Diel. áll.

Sűrűség

Dipól mom.

Apoláros oldószerek

Pentán

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

36 °C

1,84

0,626 g/ml

0,00 D

Cyklopentán

C5H10

40 °C

1,97

0,751 g/ml

0,00 D

Hexán

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

69 °C

1,88

0,655 g/ml

0,00 D

Cyclohexán

C6H12

81 °C

2,02

0,779 g/ml

0,00 D

Benzol

C6H6

80 °C

2,3

0,879 g/ml

0,00 D

Toluol

C6H5-CH3

111 °C

2,38

0,867 g/ml

0.36 D

1,4-Dioxán

/-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\

101 °C

2,3

1,033 g/ml

0,45 D

Kloroform

CHCl3

61 °C

4,81

1,498 g/ml

1,04 D

Dietil éter

CH3CH2-O-CH2-CH3

35 °C

4,3

0,713 g/ml

1,15 D

Poláros oldószerek (OH/NH csoportot nem tartalmazók)

Diklórmetán (DCM)

CH2Cl2

40 °C

9,1

1,3266 g/ml

1,60 D

Tetrahidrofurán (THF)

/-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\

66 °C

7,5

0,886 g/ml

1,75 D

Etilacetát

CH3-C(=O)-O-CH2-CH3

77 °C

6,02

0,894 g/ml

1,78 D

Aceton

CH3-C(=O)-CH3

56 °C

21

0,786 g/ml

2,88 D

Dimetilformamid (DMF)

H-C(=O)N(CH3)2

153 °C

38

0,944 g/ml

3,82 D

Acetonitril (MeCN)

CH3-C≡N

82 °C

37,5

0,786 g/ml

3,92 D

Dimetilsulfoxid (DMSO)

CH3-S(=O)-CH3

189 °C

46,7

1,092 g/ml

3,96 D

Propilénkarbonát

C4H6O3

240 °C

64,0

1,205 g/ml

4,9 D

Poláros oldószerek (OH/NH csoportot tartalmazó)

Hangyasav

H-C(=O)OH

101 °C

58

1,21 g/ml

1,41 D

n-Butanol

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

118 °C

18

0,810 g/ml

1,63 D

Izopropanol (IPA)

CH3-CH(-OH)-CH3

82 °C

18

0,785 g/ml

1,66 D

n-Propanol

CH3-CH2-CH2-OH

97 °C

20

0,803 g/ml

1,68 D

Etanol

CH3-CH2-OH

79 °C

24,55

0,789 g/ml

1,69 D

Metanol

CH3-OH

65 °C

33

0,791 g/ml

1,70 D

Ecetsav

CH3-C(=O)OH

118 °C

6,2

1,049 g/ml

1,74 D

Víz

H-O-H

100 °C

80

1,000 g/ml

1,85 D

 

Forrás

Mokka lexikon

http://en.wikipedia.org/wiki/Solvent