Gombák rendszerezése

Gombák rendszerezése

Szerző:
KÖRINFO

A gombák az élővilág önálló evolúciós ágát alkotják. A gombák eukarióta sejtekből álló, többsejtű, telepeket (thallus) alkotó szervezetek. A sajtfal szerkezete zömmel kitin, de lehet cellulóz, hemicellulóz vagy glükán is. Táplálkozásuk chylotróf táplálkozás, szaporodni ivarosan és ivartalan úton is képesek. A gombákban található speciálisan a lomaszóma, ami a sejtfal és a plazmahártya közötti laza, amorf képződmény. A rendszertanban régebben a növények világába sorolták, ma már azonban külön csoportba sorolják őket, mivel sejtjeik felépítése, testszerveződésük, és anyagcseréjük nagymértékben eltér a növényekétől. Rendszertani felosztásuk és nevezéktanuk azonban a növényekét követi.

A valódi gombák legközelebbi rokonai az állatok és a galléros ostorosok, velük együtt alkotják az Opisthokontae csoportot. A szűkebb értelemben vett gombák monofiletikus csoportot alkotnak, a gombák országát (Fungi regnum). Tágabb értelemben a gombák közé soroljuk az Amoebozoa regnumba tartozó nyálkagombákat, valamint a Chromista (színes moszatok) regnumba tartozó moszatgombákat is.

A gombák rendszerezése:

Az Amoebozoa regnumba tartozó törzsek:

törzs:  Sejtes nyálkagombák (Acrasiomycota)

törzs:  Dictyosteliomycota

törzs:  Élősdi nyálkagombák (Plasmodiophoromycota)

törzs:  Valódi nyálkagombák (Myxomycota)

            osztály:  Protosteliomycetes

                   osztály:   Myxomycetes

A Chromista regnumba tartozó törzsek:

törzs:  Hyphochytridiomycota

törzs:  Petespórás gombák (Oomycota)

törzs:  Labirintusgombák (Labyrinthulomycota)

A Fungi regnumba sorolt törzsek:

törzs:  Rajzóspórás gombák (Chytridiomycota)

            osztály:  Chytridiomycetes

törzs:  Járomspórás gombák (Zygomycota)

            osztály:  Zygomycetes

                   osztály:  Microsporidia (kisspórások)

                   osztály: Trichomycetes (fonálgombák)

törzs:  Endomikorrhiza-gombák, vagy VAM-gombák (Glomeromycota)

                   osztály:  Glomeromycetes

törzs:  Tömlősgombák (Ascomycota)

    osztály:  Hemiascomycetes vagy Saccharomycetes

    osztály:  Arthoniomycetes

    osztály:  Dothideomycetes

    osztály:  Eurotiomycetes

    osztály:  Laboulbeniomycetes

    osztály:  Lecanoromycetes

    osztály:  Leotiomycetes

    osztály:  Lichinomycetes

    osztály:  Orbiliomycetes

    osztály:  Pezizomycetes

    osztály:  Sordariomycetes

           osztály:  Neolectomycetes

   osztály:  Pneumocystidomycetes

   osztály:  Schizosaccharomycetes

   osztály:  Dérgombák (Taphrinomycetes)

törzs:  Bazídiumos gombák (Basidiomycota)

   altörzs:  Teliomycotina  

   osztály:  Rozsdagombák (Urediniomycetes)

   altörzs:  Ustilaginomycotina  

   osztály:  Üszöggombák (Ustilaginomycetes)

   osztály:  Exobasidiomycetes

   altörzs:  Himeniális termőtestű gombák (Hymenomycotina)  

   osztály:  Osztott bazídiumú gombák (Heterobasidiomycetes)

   osztály:  Osztatlan bazídiumú gombák (Homobasidiomycetes)

Forrás

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k