Biogáz biológiai kéntelenítése

Kép forrása
eki.sze.hu
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

A biogázban a fehérjék lebontásából származó kénhidrogén kellemetlen szagú és a motor mozgó alkatrészeit eloxidálja. A biológiai kéntelenítő eljárásokban kénoxidáló mikrobákat: Thiobacillusokat alkalmazunk. Ezek működéséhez O2 szükséges (de a fermentorok anaerobok). Kevés oxigént engednek be (1-1,5%-ot).

A biológiai kéntelenítés során a következő reakció megy végbe:

H2S + 0,5 O2 = H2O + S°.

A bioreaktorban alulról felfelé áramlik a nyersgáz-levegőkeverék, áthaladva közben azon a töltőtest rétegen amelynek felületén a kénhidrogént lebontó speciális thiobacillus kultúra van. A baktérium kultúra nedvesítéséhez a töltőtest réteget a nyesgázzal szemben ellenáramban permetezik, s ezzel egyidejűleg a kénhidrogén oxidációs termékei leválnak a kultúráról és elhagyják a bioreaktort.

A speciális baktérium kultúrát 14 napig tenyésztik. Ekkor a baktérium kultúra a nyersgáz 10.000 ppm kénhidrogén tartalmát 300-500 ppm-re viszi le. Újabb 14 nap múlva beáll az egyensúly a baktérium kultúra növekedése és leválasztása között, és a tisztított gáz H2S-tartalma 20 ppm alá csökken. Kaszkád kapcsolással történik a levegő adagolása a biorekatorba, öt adagoló szakaszon, amelyeket a nyersgáz mennyiségének függvényében mágnesszelepek vezérelnek.

A kénmentesítő berendezés kialakításának megfelelően ezzel az elrendezéssel a 15-100% terhelési tartományban kielégítően konstans nyersgáz-levegő arányt érnek el. A mikroorganizmusokkal végzett kénhidrogén oxidáció közben az elemi kén mellett csekély mennyiségű kénsav is keletkezik, ezért a baktérium kultúrát permetező víz pH-értékének beállításához az oxidálandó kénhidrogén mennyiségétől függően folyamatosan friss vizet is betáplálnak a reaktorba.

A nyersgáz 7000 ppm kénhidrogén tartalmát 20 ppm alá bontja le, miközben a tisztított gáz oxigéntartalma 1,5 – 1,8 térfogatszázalék.

A mikroorganizmusokkal történő kénhidrogén mentesítés óriási előnye az, hogy vegyszerek és abszorpciós szerek nem kellenek hozzá, hanem csupán elektromos energia a szivattyúk és a kompresszor működtetéséhez.

Szerző által felhasznált források

HÓDI JÁNOS A BIOGÁZ KÉNTELENÍTÉS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI. http://www.vizugy.hu/vir/vizugy.nsf/0/27576a517c7747a7c1256c9300328b03?OpenDocument