A diverzitás vizsgálata

Kép forrása
http://www.law.miami.edu/currentstudents/img/news/diversity_races.jpg
Leírás szerzője
KÖRINFO

 

A diverzitás az ökoszisztéma, illetve egyes ökológiai közösségek gazdagsága, változatossága. Jelentheti a közösségben előforduló fajok vagy magasabb taxonómiai egységek mennyiségét, ezek egymáshoz viszonyított arányát, részarányát. Az ökológia egyik kulcsfogalma a biológiai sokféleleség, a diverzitás. Egy-egy élőhelyet, társulást elsősorban annak sokféleségével jellemeznek és az egy területen lezajló folyamatok is jól nyomon követhetők a diverzitás változásának megfigyelésével. A biodiverzitás mára már az egyik legtöbbet használt szó lett a természetvédelemben. Kezdik úgy tekinteni, mint valamiféle természeti erőforrást, akár a napsugárzást vagy a szélerőt. Ezért is fontos a biodiverzitás, a földi élet sokszínűségének, sokféleségének megőrzése, amit ma már nemzetközi egyezmények is szorgalmaznak.

Egyes területeket, közösségeket vizsgálhatuk egész rendszerként, de a biodiverzitást vizsgálhatjuk külön-külön mikrobák, növények, állatok országán belül is.

Ennek mérésére az ökológusok, statisztikusok különböző mérőszámokat, indexeket dolgoztak ki.

 

Szerző által felhasznált források