Etil-benzol

Etil-benzol

Szerző:
Rózsa Péter

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Etil-benzol

Etil-benzol

Vegyületcsoport

BTEX-aromások

CAS szám

100-41-4

Molekulaképlet

C6H5CH2CH3

Megjelenés

Színtelen, édeskés szagú folyadék [1].

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Sztirol-gyártás, festékek, lakkok alapanyaga, bevonatok készítése, motorbenzinekhez általában 4%-ban keverik [1].

Elsődleges hatás

Fotooxidációja révén károsíthatja az ózon-réteget, fotokémiai szmog kialakulásában szerepet játszik. Normál körülmények között az ökoszisztémára nem jelent káros hatást [1].

Mellékhatások

Emberre nézve: prenarkotikus a központi idegrendszerre, irritálja a nyálkamembránt és a szemet [1] [5].

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

106,167 g/mol [1]

Sűrűség

0,8665 g/ml [1]

Olvadáspont

-94,95 °C [1]

Forráspont

136.2°C [1]

Gőznyomás

1,24 kPa (200C) [1]

Vízoldhatóság

0,015 g/100 ml (20°C-on 101,3 kPa-on) [1];

138 mg/l (150C-on) [1]

Stabilitás

Nem stabilis, atmoszférában, vizekben könnyen bomlik, talajban többnyire mikroorganizmusok által [1].

Hidrolízis

Nem hidrolizál, mert nem tartalmaz hidrolizálható funkciós csoportokat [7].

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,44 × 10-3 atmos.m3.mol-1 [1];
8,43 × 10-3 atmos.m3.mol-1 (Mackay et al., 1979) [1]

Kow

3,13 [1]

Koc  [l/kg]

1,98-tól 3,04-ig [1]

pKa

43 [2]

BCF, biokoncentráció

2,16 [1], 1,9 (aranyhalakban), 0,67 (kagylókban) [7]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Atmoszférában fotooxidálódik az OH-, alkoxi-, peroxi-gyökök, NOx, ózon révén; féléletidő 55 óra [7]. Vízben OH-gyökök hatására bomlik [1]. Vizes körülmények közt bontható; (nyáron, tavasszal féléletidő: 1-től 20 napig [1] folyóban 1,1 óra (1 m mély, 0,05 m/s áramlási sebesség, szélsebesség 0,5 m/s), tavakban 99 óra (1 m mély, 0,05 m/s áramlási sebesség, szélsebesség 0,5 m/s) [7].

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem akklimatizált rendszerben féléletidő 3-tól 10 napig; lebontási termék 1-fenil-etanol  (Nocarda tartaricans); talajbaktériumok 2,3-dihidroxi-1-etilbenzolra bontják; Pseudosomonas lebontási termékei: 1-feniletanol, 2-feniletanol, fenilacetát, szalicilát, 2-hidroxifenilacetát és mandelát [1].

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Talaj és földtani közeg   B-szennyezettségi határérték  (mg/kg száraz talaj): 0,5
C1,C2, C3 intézkedési szennyezettségi határérték: 1-25

Felszín alatti víz         B-szennyezettségi határérték  (mg/kg száraz talaj): 20
C1,C2, C3 intézkedési szennyezettségi határérték: 30-80 [3]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Levegőben               városban 0,74–100 µg/m3
                                                    
vidéken <2 µg/m3

Felszíni vizekben       nem ipari területen <0,1 µg/m3
                                                    
ipari területen >15 µg/m3

Üledék                      nem ipari területen 0,5 µg/kg
                                 ipari területen 1-5 µg/kg (UK, Whitby et al., 1982)

Talajvíz                     nem szennyezett: nem detektálható – 0,07 µg/m3

                         szennyezett 30-2000 µg/m3 [1]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Vízi élőlényeken (halak, algák, vízi gerincetelenek) végzett toxicotási

vizsgálatok alapján mérsékelt toxicitású.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 Selenastrum capricornutum 4,6 mg/l (72 óra) [1] [8]

EC50 Daphia Magna 1,8 mg/l-tól 2,1 mg/l-ig (48 óra); 2,2 mg (24 óra) [1] [8]

LC50 Oncorhynchus 4,2 mg/l (96 óra) [1] [8]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Mendidia mendidia 5,9 mg/l (96 óra) [8]

LOEC Mysidopsis bahia 2,7 mg/l (96 óra) [8]

NOEC Cyprinodon variegatus 88 mg/l (96 óra) [6]

NOEC Menidia menidia 3,3 mg/l  (96 óra) [6]

LOEC Opossum shrimp 2,7 mg/l (96 óra) [6]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Madarakra, emlősökre, növényekre mérsékelt toxicitású [1] [4].

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 Phaseolus multiflorus 27 mg/l (1óra) (levelek lehullása) [9]

LC50 Eisenia foetida 90 mg/kg [12]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Raphanus Sativa 4,7 mg/kg (72 óra)

NOEC Lactura Sativa <4,7 mg/kg (120 óra)

LOEC Raphanus Sativa 9,3 mg/kg (72 óra)

LOEC Lactura Sativa 4,7 mg/kg (120 óra) [12]

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Légzőszervrendszert irritálja, mellkast összeszűkül,szemet irritálja;
szédülés, álmosság, fejfájás, idegrendszert károsítja;
tüdőbaj, májon, vesén fejt ki káros hatásokat [1] [4].

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Vizelettel távozik mandulasav és fenilglioxálsav formájában [1].

Endokrin rendszert károsító

Igen [10].

Immunrendszert károsító

Nem [11].

Szövetkárosító

Igen, 96%-ban előfordul benne [10].

Mutagén

Igen [13]. Nem jelentős [1].

Karcinogén

Igen [13]. Nem [4].

Reprotoxikus, teratogén

Nem jelentős [13] [1].

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50  2000 mg/kg (orális toxicitás) (kísérleteket patkányokon); 3500 mg/kg [14]
LD50  5000 mg/kg (bőrön át) (kísérleteket nyulakon) [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL=2150 mg/m3 (500 ppm) [4]
LOAEL= 4300 mg/m3 (1000 ppm) [4]
NOAEL>4300 mg/m3 (1000 ppm) [4]

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Alacsony az akut citotoxicitása,
víz tetején lebeg, levegőben gyorsan terjed,
kis részecskéket adszorbeál,
csapadék vagy száraz kiülepedés által terjed a környezetben.

Forrás

[1] IPCS INCHEM - Environmental Health Criteria Monographs (EHCs); http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc186.htm

[2] RPAS – NRC Research Press;  https://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/RPAS/rpv?issn=1480-3291&volume=83&issue=9&startPage=1654&sepr=vt

[3] Vízkutató Vízkémia Kft. Akkreditált Vizsgálólaboratórium  10/2000.(VI:2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletből; http://www.vizkemia.hu/letoltes/hatarertekt.pdf

[4] EPA – Environmental Protection Agency;  http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/ethylben.html

[5] Ethylbenzene : ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY Guidelines;  http://www.ethylbenzene.org/content/2-1-9.html

[6] Environmental Contaminants Encyclopedia – Ethylbenzene Entry July 1, 1997;  http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/ethylben.pdf

[7] TOXNET – Toxicology Data Network;  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+84

[8] Ambient Water Quality Guidelines for Ethylbenzene;  http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/BCguidelines/ethylbenzene.html

[9] IPCS INCHEM - Environmental Health Criteria Monographs (EHCs);  http://www.inchem.org/documents/sids/sids/100414.pdf

[10] Restorativemedicine; http://www.restorativemedicine.com/books/fundamentals-of-naturopathic-endocrinology/professionals/endocrine-system/endocrine-disruptors

[11] Toxic Chemicals on Tap;  http://www.circleofblue.org/waternews/wp-content/uploads/2010/08/AME-toxics-report-final-lo-res.pdf

[12] Paul Kostecki - Assessments And Remediation Of Oil Contaminated Soils – Arab School On Science and Technology (ASST) – New Age International (P) LTD., Publishers; http://books.google.hu/books?id=Wn31Qjvm9DMC&printsec=frontcover&dq=Paul+Kostecki+-+Assessments+And+Remediation+Of+Oil+Contaminated+Soils&source=bl&ots=0aMQeFtFiX&sig=Mzcp214ScIpKq93N01vRIEXsWo8&hl=hu&ei=UVfsTNaVCc6bOrLSnIYB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

[13] Science Lab.com – Chemicals & Laboratory Equipment;  http://www.sciencelab.com/xMSDS-Ethylbenzene-9923958

[14] Gadiv – Petrochemical Industries LTd.;  http://www.gadiv.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/ORTHOXYLENE.pdf