Vízi ökoszisztémára alkalmazható gyors biológiai felmérési módszer protokollja

Vízi ökoszisztémára alkalmazható gyors biológiai felmérési módszer protokollja

Szerző:
BME ABÉT

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

A gyors biológia felmérés (RBA: Rapid Bioassessment) egyik módszere a vizuális alapú előhely-felmérés. Az alábbiakban az USA EPA által javasolt és amerikai kutatók által kidolgozott élőhelyfelmérési módszer protokollját ismertetjük a fitoplankton, üledéklakó makrogerinctelenek (makrozoobenthos) és halak állapotának felmérésére (pld. biotikus integritási index).

A RBP módszer célja

A gyors Biológiai Felmérési Protokoll: RBP = Rapid Bioassessment Protocols) lehetővé teszi az integrált felmérést, amely magába foglalja az élőhely (fizikai struktúra, vízáramlás), vízminőség és a biológiai mérés eredményeinek összehasonlítását empirikusan definiált referencia körülményekkel (referencia területek, történelmi adatok, modellezés vagy extrapolálás).

A módszer a nem ártéri szabad vízi élőhelyek esetén alkalmazható.

Módszer összefoglalása:

A vizuális alapú élőhely felmérés az alábbi lépésekből áll:

(1) A felmérendő vízszakasz kiválasztása

(2) Fizikai jellemzés és vízminőségi terepi adatlap kitöltése. Ez az adatlap az időjárásra, vízfolyásra (pld: vízfolyás típusa, eredete), alvízgyűjtőre (pld: környező területhasználat, diffúz szennyezőforrások a vízgyűjtőben, vízgyűjtő eróziója), parti növényzetre, vízminőségre, üledékre vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3) A vizuális alapú élőhelyfelmérési adatlap kitöltése, 10 felsorolt élőhelyi paraméter figyelembevételével. Négy fő kategóriába tartozó paramétert pontozunk a megadott döntési kritériumok alapján. Az élőhely állapotát jellemző 4 fő kategória lehet: optimális, optimális alatti, marginális és gyenge, míg a pontok skálája 0−20 vagy 0−10, az élőhelyet jellemző paraméter függvényében. A felhasználó kiválasztja a vizsgált szakaszra legjellemzőbb fő kategóriát és pontszámot, a végén pedig a pontszámokat összegzik. Az összesített pontok száma 0−200.

Az adott élőhely mintavételezése (perifiton, üledéklakó makrogerinctelenek és/vagy halak) kiválasztott mintavételi protokoll és mérőszámok segítségével (Biotikus Integritási Index) történik. Az adatok elemzését és integrálását követően a biológia felmérés a biológiai állapotról szolgáltat információt.   

Felmérési adatlapok elérhetők az alábbi weboldalon: http://www.epa.gov/owow/monitoring/rbp

A gyors Biológiai Felmérési Protokollok megtalálhatók összefoglalva az EPA oldalán (EPA's Watershed Academy). Mivel az Európai Unió is elfogadta, egy nemzetközi kutatási projekt keretében Európában is használják.