CLC100

Felszínborítás (CORINE Land cover)

Szerző:
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
Forrás

http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/keret.asp?oldal=urfelvetelek