Talajképző folyamatok

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
Michéli Erika

A talaj jelenlegi tulajdonságai a kőzetből talajjá válás, majd a talajfejlődés során fellépő, a talajképző folyamatok által meghatározott fizikai, kémiai és mikrobiológiai folyamatok hatására alakulnak ki. A talajok fejlődésében, vagyis a genetikaira szintekre tagolódásban szerepet játszó legfontosabb talajképződési folyamatok a következők: mállás, humuszosodás, kilúgzás, agyagosodás, agyagbemosódás, podzolosodás, szologyosodás, kovárványosodás, glejesedés, szikesedés, láposodás.