Schell kerozin 2 dimenziós kromatogramja

A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel

Szerző:
Fenyvesi Éva
etanf2.pdf294.64 KB

A természetes remediáció mint technológia magában foglalja a terület felmérésén (a spontán végbemenő biodegradációs folyamatok bizonyításán) kívül a tervszerű folyamatos megfigyelést. A természetes biodegradáció feltételei: · Megfelelő mikrobaközösségnek kell jelen lenni, amely képes a szennyezőanyagok lebontására. · A szennyezőanyagnak biológiailag hozzáférhető formában kell lennie.

A terület felmérésekor a következő kémiai vizsgálatokat végezzük el:

1. A talaj fizikai-kémiai paramétereinek, a tápanyag ellátottságnak a vizsgálata, (nedvesség-tartalom, porozitás, áteresztőképesség, a talaj vízvisszatartó kapacitása, hőmérséklete, pH-ja, redoxpotenciálja, oldott oxigén-, elektron akceptorok-, humusztartalom, a talajgázok összetétele, alapvető tápanyagok jelenléte)

2. A szennyezőanyagok mennyiségi és minőségi analízise. (BOI, KOI, Kow, Kd, Koc, szennyező szénhidrogének, belső jelzőanyagok mérése, PAH vegyületek elemzése, két dimenziós gázkromatográfia)