Levegőtisztaság-védelmi bírságok

Bírságok a levegőtisztaság-védelemben

Szerző:
Akusztika Kft.

A 306/2010. Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság bírságot szabhat ki a levegővédelmi követelmények megsértéséért, legyen szó akár jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetről.

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet tartalmazza azon légszennyezési bírság szabályait, amely az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozóan a kibocsátási határértékeket túllépve róható ki.

Forrás

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  a levegő védelméről
 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának  korlátozásáról