Szilikátok karbonátosodása

A szilikátok karbonátosodásának szerepe az ipari tevékenységből származó széndioxid (CO2) megkötésében

Szerző:
Vaszita Emese

A csatolt anyagban áttekintjük azokat a kutatásokat, amelyek a természetesen előforduló ultramafikus kőzetek karbonátosodási mechanizmusát, valamint az ultramafikus kőzetekhez hasonló ásványtani összetételű és tulajdonságú ipari hulladékok és melléktermékek légköri CO2 megkötőképességét, valamint a folyamat ipari szintű felgyorsítását és alkalmazását vizsgálják. Kitérünk a bányászati hulladékok CO2 megkötőképességének vizsgálati eredményeit ismertető legújabb kutatásokra is.