Ércek, salakok, fémek

Szerző:
Körinfo

A csatolt dolgozatban Molnár Ferenc (ELTE TTK Ásványtani Tanszék) a réz-, bronz- és vaskohászat archeometriájának (archeometria: régészeti leletek származási helyének, lehetséges nyersanyagforrásainak és készítésük technológiájának ásvány-kőzettani vizsgálata) legfontosabb kérdéseit tekinti át.

A szerző, a hazai archeometriai vizsgálatok során szerzett tapasztalatok alapján szándékozik néhány lényeges momentumot szemelvényszerűen, és nem elsősorban az egyes korszakok szerint, a földtudományokban kevésbé járatos olvasó számára is érthetően áttekinteni.

Részletesen foglalkozik a réz-, a bronz- és a vaskor fémkohászati nyersanyagainak eredetével, az e korokban felhasznált érctípusok ásványtani, kőzettani és földtani jellegeivel. Áttekintést ad a Magyarország és környezetében az adott korszakok bányászati és kohászati eljárásainak megfelelően felhasználható érctelepek elterjedéséről és az ércek azon jellemzőiről, melyek átöröklődhetnek a kohászat és a fémek feldolgozása során keletkező salakokba, félkész és késztermékekbe.

Forrás

Molnár Ferenc (2008) Ércek, salakok, fémek, a Miskolci Egyetem Közleménye, A. sorozat, Bányászat, 74. kötet, p. 113-136

 

http://www.matarka.hu/koz/ISSN_1417-5398/74k_2008/ISSN_1417-5398_74k_2008_091-111.pdf