Az 1:25.000-es méretarányú Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat mindmáig egyetlen, az országot teljes egészében lefedő nagyléptékű térképsorozat. A térképeken a művelt területek talajait folt szinten fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján jellemezték, illetve a sekély termőrétegűséget külön jelezték. Ennek megfelelően a térképi egységekhez három attribútum tartozik, egyéb talajtani jellemzők térbeli vizsgálatára a talajszelvényekben meghatározott adatok térbeli kiterjesztése nyújt lehetőséget.

Source

http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/dktir_kreybig