Madárteszt

Neurotoxicitás vizsgálata tojótyúkkal, OECD 418

Szerző:
Fehérvári András

A madártesztek a táplálékláncban fontos trófikus szintet jelentő fajokat reprezentálják a környezettoxikológiában.  Ez az OECD teszt tojótyúkokkal vizsgálja a szerves foszforsavészterek neurotoxicitását. z e-tanfolyam leírja a vegyi anyag és a tojótyúkok előkészítését a teszteléshez, a teszt kivitelezését, a megfigyelendő végpontokat és az értékelkést.