Szabványos és nem szabványos on-line analitikai módszerek

Szerző:
Zsilák Zoltán (Pannon Egyetem)

A szabványos módszerek többnyire laboratóriumi módszerek (szakaszos mintavétel), melyeknél az analízisre fordított idő nem elsődleges szempont, és általában reagens- és élőmunka-igényesek. Elsődleges szempont a pontos, reprodukálható eredmény, a zavaró hatások teljes kiküszöbölése. On-line megvalósításuk a laboratóriumi munkafolyamatok automatizálása (pl. kolorimeriás mérések a megfelelő reagensek adagolásával).

A nem szabványos, folyamatos (monitorszerű) mérésektől elvárjuk, hogy viszonylag pontos, reprodukálható eredményeket szolgáltasson, az analízisre fordított idő a lehető legrövidebb legyen, a reagens- és élőmunka-igény továbbá az üzemeltetési költség minimális legyen.

Az Aquatera Lab Kft szakmai napján elhangzott előadás bemutatja az összegző paraméterek (KOI, BOI, TOC) laboratóriumi és terepi on-line megvalósítási módjait. Az UV mérésen alapuló többcsatornás analizátort, amely az ammónium, kén-hidrogén,(KOI), nitrát, olaj, klorofill-a, ortofoszfát, zavarosság, pH, redox, oldott oxigén, vezetőképesség, szín helyszíni mérését valósítja meg szabványos módszereket automatizálva. Az ion-szelektív elektródok és UV/fluoreszcens szenzorok alkalmazásán alapuló műszerek kevésbé pontos, nem szabványos, gyors, vegyszert nem igénylő, robosztus méréseket tesznek lehetővé.