REACH, ecotoxicity testing

Ökotoxikológiai tesztek a REACH rendelethez

Szerző:
Gruiz Katalin

Ebben az e-tanfolyamban a REACH rendelethez előírt ökotoxikológiai tesztek listáját találja meg és a rendelet vonatkozó szövegét.

A módszerek részletes leírása magyar nyelven az alábbi rendeletben található:

A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról,

Kiegészítései/módosításai:

A BIZOTTSÁG 640/2012/EU RENDELETE (2012. július 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról.