Adalékokkal segített remediációs technológiák

Szerző:
Fenyvesi Éva
etanf4.pdf582.94 KB

A szolubilizálószerek, mint a remediációs technológiák adalékai javítják a szennyezőanyagok deszorpcióját a talajról, növelik koncentrációját a talaj vizes fázisában. Ezzel növelik a remediációs technológia hatékonyságát legyen az talajmosás, aktív résfalas technológia, elektrokinetikus remediáció vagy oxidáció. A biológiai módszerek (biodegradáció és fitoextrakció) esetén is javul a szennyezőanyagok hozzáférhetősége. A tenzidek közül azonban csak néhány alkalmas a remediáció hatékonyságának növelésére, többségük toxikus a talaj mikroflóra számára. A ciklodextrinek nem toxikusak, biolebomlóak, még a legjobb oldóképességő random metilezett b-ciklodextrin is. Katalitikus hatást fejtenek ki az in situ oxidatív folyamatokban. A reaktív résfalakon viszont a tenzidekhez hasonlóan adszorbeálódnak, lefoglalva ezzel az aktív helyek egy részét. Megfelelő (kis szubsztitúciós fokú) CD-származék kiválasztásával ez a hatás visszaszorítható. Szolubilizálják a remediáció egyéb adalékait, pl. a kometabolitokat.

Óvatosságra int az a megfigyelés, hogy ezek a szolubilizálószerek nemcsak a mikroflóra és egyes növények számára teszi hozzáférhetőbbé a szennyezőanyagokat, hanem a magasabb rendű állati szervezetek, pl. giliszták számára is.