MULTI N/C 2100 S

Körrnyezeti minták (víz, iszap és szennyvíz) szén- és nitrogéntartalmának vizsgálatai

Szerző:
Barkács Katalin, Jurecska Laura

A cikk víz, iszap és szennyvíziszap mintákon mutatja be a MULTI N/C 2100 S készüléket, mellyel a következő összegparaméterek meghatározására van lehetőség:

• TC Total Carbon összes széntartalom

• TOC Total Organic Carbon összes szerves széntartalom

• TIC Total Inorganic Carbon összes szervetlen széntartalom

NPOC Non-purgeable Organic Carbon nem kiűzhető (nem illó) szerves széntartalom

• DOC Dissolved Organic Carbon oldott szerves széntartalom, 0,45 μm póusméetű üegszáas membráon szűrt minta TOC értéke

• TN– Total Nitrogen (bonded) – összes kötött nitrogéntartalom