Biolog mikrolemez

Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése Biolog Ecoplate teszttel

Szerző:
KÖRINFO