Magyarországi települések levegőjnek 2008. évi légszennyezettsége automata mérőh

Magyarországi települések levegőjnek 2008. évi légszennyezettsége automata mérőhálozat alapján

Szerző:
Akusztika Mérnöki Iroda

Magyarország levegőminőségének 2008. évi értékelése a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendeletben meghatározott módszerek szerint, a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott egészségügyi határértékek, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek, valamint a Légszennyezettségi Index figyelembe vételével készült az automata mérőállomások adataiból. Az értékelés a mérőállomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, TSPM, PM2,5 és benzol szennyezőanyagok adataiból készült. A 2008. évben 28 településen 51 mérőállomás, valamint ezen kívül 3 háttér állomás mérte folyamatosan a levegő szennyezettségét.

A vizsgált településeket a mért szennyező komponensek összesített indexe szerint térképes ábrázolással értékelik. Több mérőállomással rendelkező településeknél az összesítés az állomások adatainak átlagából adódik.

 

Forrás

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.