A fúrás folyamán minden észlelt rétegváltozáskor, illetve 5 m-nél vastagabb, egynemű rétegek esetén legalább 5 m-enként az öblítőfolyadék (szárazfúráskor az alkalmazott fúró) által felhozott furadékból legalább1 kg mennyiségű kőzetmintát kell venni. A kettéosztott (legalább 500 grammos) mintákat ki kell szárítani és megfelelően csomagolva (zacskó, pohár) az anyagvizsgáló laboratóriumba, illetve a fúrás befejezése utána vízföldtani dokumentációt készítő szervezethez kell szállítani, megjelölve a mintákon a fúrás helyét, a mintavétel időpontját és a fúrási mélységet.

Source

MSZ 22116