A hazai levegőminőség 2008. évi értékelése a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet által előírt módszerek szerint, a 14/2004. (IV. 7.) KvVM-EszCsM-FVM együttes rendelet által meghatározott egészségügyi határértékek alapján készült. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatben vizsgált három fő komponens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. A 2008-as év folyamán a manuális mérőhálózatban 93 településen folyt a légszennyezettség vizsgálata, ezen belül nitrogén-dioxid mintavétel 84 településen, kén-dioxid mintavétel 15 településen, ülepedő por mintavétel pedig 26 településen történt. A nitrogén-dioxid és kén-dioxid mintavétel pedig 30 napos ciklusban történt.

 

 

Source

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.