Sulfur removal from off-gases using adsorption

Source of the photo
http://www.gec.jp/JSIM_DATA/AIR/AIR_2/html/Doc_075.html
Author of the description
Fenyvesi Éva

A füstgázok kéndioxid (és nitrogénoxid) tartalmát adszorpcióval is el lehet távolítani. Adszorbensként aktív szenet vagy cink- vagy vasoxid-tartalmú adszorbenst használnak. Modern megvalósítási mód a fluid ágyas reaktorban pelletizált adszorbens alkalmazása. Egy másik megvalósítási mód, amikor ellenáramban mozog az adszorbens és a füst gáz. Az adszorbens magas hőmérsékleten (400-600 C) regenerálható. Bár ezekkel az adszorbensekkel a kéndioxid nagy hatásfokkal (esetenként 99%) eltávolítható, valamennyire megkötik a többi környezetre káros komponenst is, pl. nitrogénoxidokat, halogenideket, nehézfémeket, dioxinokat, stb. Alkalmazás erőművek, hulladékégetők, szinterelő üzemek, kénsavgyárak, szénhidrogénipar füstgázainak kéntelenítése.