Passzív mintavevő NO2, SO2 légszennyező komponensekre

Source of the photo
www.radiello.com
Author of the description
Akusztika Mérnöki Iroda

A képen látható megoldás, egy szabadtérbe, de csapadéktól védetten elhelyezhető passzív mintavételre alkalmas eszköz. Az eszköz töltetével érintkező levegő kén-dioxid és nitrogén-dioxid molekulái adszorbeálódnak a töltet felületén. Itt nem történik átszívás a tölteten, a meghatátozó jelenség a diffúzió és a természetes levegőmozgásokból adódó konvekció.