Toluol

Source of the photo
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/108-88-3
Author of the description
BME ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

 

Név
IUPAC név

Toluol

metilbenzol, fenilmetán

Vegyületcsoport

Szénhidrogének [7]

CAS szám

108-88-3

Molekulaképlet

C6H5CH3

Megjelenés

Színtelen folyadék [1,2]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Benzin keverékek adaléka, benzolgyártás, oldószer festékekben, tintákban, ragasztókban. Nylon, műanyagok, poliuretánok gyártása. [2]

Elsődleges hatás

Szem és bőr irritáló. [1]

Mellékhatások

Légzőrendszert irritálja. [3] Akut belélegezése izgatottságot, hallucinációt, kábaságot, légzési nehézséget, szívproblémákat okozhat. [3]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

92,14 g/mol [1]

Sűrűség

0,867 g/cm3 [2]

Olvadáspont

-95 °C [1]

Forráspont

110,6 °C [1]

Gőznyomás

3,8 kPa (25°C) [1]

Vízoldhatóság

0,561 g/l (25 °C) [1], 0,59 g/l (25 °C) [2]

Stabilitás

Stabil. Lángtól, szikraforrástól távol tartandó. Gyúlékony (DOT 3-as osztály). Oxidáló ágensekkel reaktív. Intenzíven reagál bróm-trifluoriddal – 80 °C –on. Nem kompatbilis erős oxidáló szerekkel, ezüst-perkloráttal, nátrium-difluoriddal, tetranitrometánnal, urán-haxafluoriddal. [1]

Hidrolízis

Stabil. [2]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,64*10-3 ([atm·m3/mol]) [8]

Kow

log Kow= 2.72 [1,2]

Koc  [l/kg]

37-178 [11]

pKa

41 [12]

BCF, biokoncentráció

Kevesebb, mint 3 (nincs szignifikáns bioakkaumuláció és biokoncentráció a vízi élőlényekben). [14]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Az atmoszférában degradálódik a hidroxil gyökök által. Felezési idő 3 óra-1 nap. [11] Nincs direkt fotolízis. [11]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Biológiailag könnyen lebontható. [7,11] Metabolitjai: benzil alkohol, benzaldehid, benzoesav. [8]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

20 ppm (75 mg/m3) (USA, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold Limit Value (TLV), 2007) [15]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Felszíni víz: 1.8-3.8 µg/l (Nagy-Britannia). Ivóvíz: 1.5-8,300 µg/l (USA, 5 városban mérve). Esővíz 0.2-620 mg/m3 (Nagy-Britannia). Városi levegő 0.05-1.08 ppbv (Németország). [9]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Mérgező a vízi szervezetekre. [7]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Halak: LC50 - Pimephales promelas (ponty) – 56 mg/l (24 óra) [1]

Daphnia: LC50 - Daphnia magna (vízi bolha) - 313 mg/l (48 óra) [1]

Alga: EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) – 10,0  mg/l - 24 óra [7]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Crustacea 1000 µg/l (21 nap) (PNEC 100 µg/l) [17] NOEC Pimephales promelas (ponty) 5,44 mg/l (7 nap) [7]

LOEC Pimephales promelas (ponty) 8,04 mg/l (7 nap) [7]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LD50 Patkány orális 636 mg/kg [1]

LC50 Patkány belégzés 12,5-28,8 mg/m3 (24 h) [7]

LD50 Nyúl dermális 14100 mg/kg [1]

LD50 Egér belégzés 440 mg/kg (24 óra) [1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Földigiliszta 172 mg/kg [16]

LOEC Földigiliszta 368 mg/kg [16]

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

R38 - Bőrizgató hatású

R63 - A születendő gyermeket károsíthatja

R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén károsodást okozhat

R67 - A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat

R48/20 - Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Belégzéssel, bőrön át lép a szervezetbe. A sejtmembránokon átjutva a nagy zsírtartalmú szövetekben akkumulálódik. Metabolizmusa a májban zajlik, alkoholfogyasztás és májbetegségek fokozhatják toxikus hatásait. Vizelettel távozik, kisebb része pedig kilégzés útján. [3]

Endokrin rendszert károsító

Nem. [13]

Immunrendszert károsító

Befolyásolhatja az immunrendszer működését. [10]

Szövetkárosító

Igen. R65-Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.[7] H373-Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. [7]

Mutagén

Nem [3,6]

Karcinogén

Nem [3]

Reprotoxikus, teratogén

Lehetséges reprotoxicitás. (R63, EU) [3], H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. [7]

Akut toxicitási adatok (LD50)

Humán LDLo (akut, orális): 50 mg/kg [5]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL (átlag): 128 mg/m3 [2], LOEL (átlag) 332 mg/m3 [2]

EGYÉB JELLEMZŐK

Expozíciós utak

Dohányfüst, oldószerhasználat, háztartási szerek (hígítók, festékek), járművekből kibocsátott gőzök. [3]

Szag küszöb

0,02 ppm [8]

 

 

Source of description

[1] http://www.sciencelab.com, toluol MSDS

[2] Environmental Protection Agency (US), EPA/635/R-05/004 TOXICOLOGICAL  REVIEW OF TOLUENE (CAS No. 108-88-3) - In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS), 2005

[3] Health Protection Agency (UK), Toluene Toxicological Overview, 2007

[4] Agency for Toxic Substances and Desease Registry Case Studies in Environmental Medicine, Toluene Toxicity report,  2001

[5] Anachemia toluol MSDS

[6] Acros Organics toluol MSDS

[7] Sigma-Aldrich toluol MSDS

[8] www.arb.ca.gov, California Environmental Protection Agency/Air Resources Board /Solvents/Solvent pages/Toluene

[9] http://ces.iisc.ernet.in, toluol adatlap

[10] Tarannum Syed: Health Effects of Workplace Chemicals Toluene, Benzene, Methyl ethyl peroxide, and Epichlorohydrim, Final Report, 2010

[11] http://www.epa.gov/safewater, National Primary Drinking Water Regulations, Technical Factsheet on: toluene

[12] http://www.diederich.chem.ethz.ch, pKa Table

[13] http://www.gezondheidsraad.nl, Gezondheidsraad Voorzitter Health Council of the Netherlands, Evaluation of the effects on reproduction, recommendation for classification – Toluene, 2001

[14] http://www.ppci.com.ph, toluol MSDS (Philippine Prosperity Chemicals, Inc.)

[15] ACGIH: Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) – Toluene, 2007

[16] Canadian Council of Ministers of the Environment, Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health- toluene, 2004

[17] http://www.ogp.org.uk, International Association of oil and gas Porducers, Aromatics in produced water: occurrence, fate & effects, and treatment, 2002