A geofizika, a földtudományok közé tartozó tudományág, amely a Föld (tágabb értelemben a bolygók) belsejében és környezetében zajló fizikai jelenségeket, azok mérhető fizikai jellemzőit vizsgálja különböző léptékben. A geofizikai módszerek általában nem teszik szükségessé a vizsgált közeg feltárását, tehát roncsolásmentes módszerek. Geofizikai módszereket alkalmaznak a földtani, hidrogeológiai, valamint a nyersanyagkutatásban, a műszaki és környezeti problémák feltárásában és megoldásában, az archeológiai kutatásban. A geofizikai kutatómódszerek hatékonyan alkalmazhatók a környezetszennyezettség felmérésére, követésére és kimutatására. A szennyezettég egyes esetei a felső talajrétegek fizikai paramétereinek (a fajlagos elektromos ellenállásának, a rugalmas hullámok terjedési sebességének) megváltozásával járnak. Ilyen például a felső talajréteg olajjal történt átitatása, szennyező anyagot tartalmazó vashordók elásása. A szennyezett rétegek horizontális és vertikális kiterjedése geoelektromos és sekélyszeizmikus módszerekkel jól detektálható. A vastárgyak helye mágneses tulajdonságaik következtében földmágneses kutatómódszerrel pontosan lokalizálható (Pethő és Nagy, 2011).

A geofizikai módszerek két nagy részre oszthatók: felszíni módszerekre és a felszín alatti mélyfúrásokból nyerhető fizikai paraméterek vizsgálatára. A leggyakrabban alkalmazott felszíni módszerek közé a gravitációs, szeizmikus, földmágneses, geoelektromos, geotermikus és radioaktív módszerek tartoznak. A mélyfúrási geofizikában (más néven a karotázsban) is kialakultak a fenti módszerek megfelelői, itt azonban inkább az elektromos és a radioaktív módszereket használják a különböző rétegsorok kimutatására. A geofizikai módszerek a vizsgált környezet fizikai paramétereinek mérésén alapulnak (pl.: mágneses térerősség, fajlagos ellenállás, szeizmikus sebesség stb.), de a kívánt eredményt nem közvetlenül, hanem közvetve, a mérésből levont matematikai vagy tapasztalati következtetésen keresztül szolgáltatják. Ebben a fotóalbumban, az alábbi csoportosítás szerint, röviden összefoglaljuk a fő módszercsoportokat.

Erőtér geofizikai vizsgálatok:

  • Mágneses módszerek
  • Gravitációs módszerek
  • Geoelektromos kutatómódszerek:
  1. egyenáramú módszerek (vertikális elektromos szondázás (VESZ), horizontális elektromos szelvényezés (HESZ), és a természetes potenciál módszer (SP)
  2. váltóáramú módszerek (Gerjesztett polarizáció módszere (GP), VLF (Very Low Frequency) módszer)

Szeizmikus módszerek

Radiometrikus módszerek

Geotermikus módszerek

Mélyfúrási geofizika (fúrólyukszelvényezés)

  • Nukleáris módszerek (természetes gamma, gamma-gamma és neutron szelvényezések)
  • Természetes potenciál (SP) szelvényezés
  • Fajlagos ellenállás szelvényezés
Source

http://www.geovision.com/methods.php

Kis Károly: Általános geofizikai alapismeretek, Eötvös Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-463-542-3

Pethő Gábor, Nagy Péter (2011) Geofizika alapjai, Digitális Egyetem http://meip.x5.hu/files/1574 megtekintés 2012.06.11.

Szűcs István: Fizikai módszerek a Föld megismerésében: a geofizika tudománya, Földtudományi Alapismeretek 19. fejezet. http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/book.html. Megtekintés: 2012. június 8.