Emissziós mintavevő kör részei pontforráshoz

Source of the photo
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.
Author of the description
Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Kanász-Szabó Ervin

Pormintavétel pontforrásból

A gázmintából a szilárd szennyezőanyagot a célnak megfelelő membránszűrőn választjuk le, ez a membrán a pormintavevő szonda fejében található. A pormintavételnek izokinetikusnak kell lennie, (ugyanolyan sebességgel kell a mintát leszívni, amilyen sebességgel áramlik a mintázott véggáz), ehhez a mintavétel során a kiáramló gáz dinamikus és statikus nyomását, valamint a hőmérsékletét kell monitoroznunk, ezeket a jellemzőket a mintavevő szonda fején található érzékelők mérik (2. ábra). A gázminta leszívása a levegőszivattyúval történik, a gáz leszívásának sebességét a mintavétel közben Venturi-csővel szabályozzuk.

A levegőáramlás szabályozó és levegőminta elosztó segítségével a gázmintát több részre oszthatjuk, ez lehetővé teszi több komponens analízisét ugyanabból a mintából. A gázórával az összes leszívott levegő térfogatát mérjük, míg a rotaméterekkel a szétosztott gázminta rész-gázáramát.