White mustard growth inhibition soil test

Source of the photo
BME ABÉT
Author of the description
Feigl Viktória

A Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási tesztben a fehér mustár növény csírázását, illetve gyökér- és szárnövekedés gátlását vizsgáljuk. Toxikus anyag hatására a mustárnövények kisebb gyökeret, illetve szárat növesztenek, erősen toxikus anyag jelenlétében már a magok csírázása is gátolt. A gyökér- és szárnövekedés csökkenéséből (szennyezetlen referencia talajhoz vagy egyéb kontrollhoz képest) következtetni lehet a toxicitás mértékére.

A teszt kiértékelésénél fontos tényező, hogy nem csak a toxicitás, de a tápanyagok hiánya is okozhat hosszcsökkenést. Más esetben a gyökér megnyúlhat, hogy elkerülje a toxikus talajjal való érintkezést.

Source of description

Gruiz K., Horváth B., Molnár M.: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001.