etanf1.pdf294.64 KB

 A demonstrációs kísérletben felhagyott mezőgazdasági üzemanyagtöltő állomás dízelolajjal és motorolajjal szennyezett talajának remediációját végeztük komplex remediációs technológiával, melyet integrált monitoringgal követtünk.

Az integrált technológia-együttes monitorozása gáz- és vízanalízisen alapuló technológiamonitoringgal, a talaj szennyezettségének ellenőrzése a TalajTesztelőTriád alkalmazásával történt. A technológiamonitoring módja a kiválasztott komplex technológiához illeszkedve a következő volt: a terület bolygatatlanságát biztosítandó újabb magmintákat csak korlátozott számban vettünk a talajból, a talaj belsejének állapotát a kiszívott víz és levegő analízise alapján követtük. A talajból csak tavasszal (május) és a nyári intenzív kezelési időszak után októberben vettünk magmintát és vetettük alá részletes vizsgálatnak. A talaj szilárd fázisából való mintavétel a nagymértékű heterogenitás miatt sem célszerű.

A technológiamonitoring célja a folyamatok, a biológiai állapot, a szennyezőanyagtartalom követése és a végállapot ellenőrzése. A monitoring során vett környezeti mintákat fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel jellemeztük. A TalajTesztelıTriád segítségével a szennyezettség és a talaj kémiai jellemzőin kívül teljes képet kaphatunk a talaj mikrobiológiai állapotáról, a talajban mőködő, a biodegradációt végző mikroorganizmusok aktivitásáról és aktiválhatóságáról, a technológiai paraméterek szerepéről és a szennyezett talaj káros hatásairól.

Rendszeresen mértük a talajgáz CO2-tartalmát és a kiszivattyúzott talajvíz fizikai-kémiai és biológiai jellemzőit. Fizikai-kémiai mérések:

 • Talajgáz CO2 tartalmának mérése és dinamikus talajgázvizsgálatok: levegőztetés leállításának és újraindításának hatása
 • A talajvíz n-pentános kivonatából az összes extrahálható szénhidrogén (EPH) meghatározása gázkromatográfiával
 • A talajvíz RAMEB-tartalma
 • Talajvíz pH-ja, vezetőképessége, UV elnyelése, nitrit-, nitrát-, szulfát- és vastartalma

Biológiai mérések:

 • Talajvíz sejtszámai: aerob heterotróf sejtkoncentráció és szénhidrogénbontó sejtkoncentráció

Ökotoxikológiai vizsgálatok:

 • A talajvíz toxicitásának ellenőrzése Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlási teszttel

A talaj szilárd fázisából összesen 7 mintavételezés történt a remediáció megkezdése után. Az integrált módszeregyüttes betekintést enged a talaj, mint fekete doboz belsejébe, hogy lássuk a finomabb részleteket, a mikroorganizmusok mőködését is.

Fizikai-kémiai vizsgálatok:

 • pH, redoxviszonyok, nedvességtartalom, tápanyag (C, P, N, K, Fe stb.)
 • Talajminták extrakciója: ultrahangos dezintegrátorban hexán-aceton (2:1) elegyével
 • A talaj hexán-acetonos kivonatából az extraktumtartalom meghatározása gravimetriásan, és az összes extrahálható szénhidrogéntartalom (EPH: Extractable Petroleum Hydrocarbon) meghatározása gázkromatográfiával. Biológiai vizsgálatok:

Biológiai, elsősorban mikrobiológiai módszerekkel a talaj általános állapotát, a szennyezıanyaghoz való adaptálódását, szennyezőanyag-bontó aktivitását és annak növelhetıségét vizsgáljuk:

 • aerob heterotróf telepképzı sejtek számának meghatározása,
 • szénhidrogénbontó sejtek számának meghatározása.

Ökotoxikológiai tesztek:

A talaj mintavételek a szennyeződés centrumához közel történtek. Az ökotoxikológiai módszerekkel a szennyezett talaj toxikus hatásait vizsgáltuk három trófikus szintrıl származó tesztorganizmus alkalmazásával:

 • Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási teszt,
 • Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlási teszt,
 • Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt,
 • Folsomia candida (Collembola) mortalitás teszt

A csatolt tanulmány a komplex technológiát és a technológiamonitoring eredményeit ismerteti.