Oxidációs eljárás

Source of the photo
http://www.gyhk.hu/d_img/forg%F3dob.jpg
Author of the description
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.

A véggázokban levő gáz alakú, éghető káros anyagokat adott körülmények között a levegő oxigénjével oxidálva ártalmatlan vegyületekké (CO2-dá és H2O-vá) alakítják át. A reakció végbemeneteléhez a reakcióban részt vevő alkotórészeket aktiválni kell. E célból reakciókeverékkel hőt közlünk. A reakció megindulása után az oxidáció során szabaddá váló hőmennyiség gyakran elegendő ahhoz, hogy a reakciót fenntartsa, úgyhogy energiabevitel kívülről már nem szükséges. Elviekben megkülönböztetünk termikus és katalitikus oxidációt. A termikus oxidáció (égetés) végbemehet kemencékben vagy fáklyákkal.